იცოდით? ყველა საბურავს თავისი სიჩქარის ლიმიტი აქვს (და არა მარტო)


დავიწყოთ თანმიმდევრობით, ეს სიმბოლოები რომელიც დატანილია საბურავებზე შემდეგნაირად აიხსნება:

მაგალითი ცხრილის მიხედვით:

205/65 R 15 89 H

205 – საბურავის სიგანე მილიმეტრებში
65 – საბურავის სიმაღლე სიგანესთან შედარებით
R – საბურავის კონსტრუქცია. ამ შემთხვევაში – რადიალური
15 – საბურავის შიდა დიამეტრი (უნდა ემთხვეოდეს დისკის დიამეტრს)
89 – საბურავის დატვირთვის ინდექსი – დამამზადებლის მიერ ნებადართული მაქსიმალური დატვირთვის მაჩვენებელი. (კონკრეტულ შემთხვევაში 580 კგ. ერთ საბურავზე)
H – საბურავის სიჩქარის ინდექსი – ავტომობილის დასაშვები მაქსიმალური სიჩქარის მაჩვენებელი (კონკრეტულ შემთხვევაში – 210 კმ/სთ-ში)

დატვირთვის ინდექსის კილოგრამებთან შესაბამისობის ცხრილი

დატვირთვის ინდექსი მაქსიმალური დატვირთვა (კგ) დატვირთვის ინდექსი მაქსიმალური დატვირთვა (კგ)
67 307 92 630
68 315 93 650
69 325 94 670
70 335 95 690
71 345 96 710
72 355 97 730
73 365 98 750
74 375 99 775
75 387 100 800
76 400 101 825
77 412 102 850
78 425 103 875
79 437 104 900
80 450 105 925
81 462 106 950
82 475 107 975
83 487 108 1000
84 500 109 1030
85 515 110 1060
86 530 111 1090
87 554 112 1120
88 560 113 1150
89 580 114 1180
90 600 115 1215
91 615

სიჩქარის ინდექსის კმ/სთ მაქსიმალურ სიჩქარესთან შესაბამისობის ცხრილი

სიჩქარის ინდექსი მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)
J 100
K 110
L 120
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
VR 210+
W 270
Y 300
Z 240+

წყარო: Live24.ge/