ტოზ-34 (დაზიანებული)

Sans titre 10აღნიშნულ სურათზე კარგად ჩანს ტოზ 34 ლულები, რომლის დაზიანებები მეტყველებს, იმაზე რომ ლულა გახეთქიალია მასში მოხვედრილი უცხო საგნის გამო. ეს შეიძლება მომხდარიყო, როგორც სროლის დროს ჩარჩენილი პიჟის გამო, ასევე სროლამდე მოხვედრილი უცხო საგნის გამო. მოცემულ სურათში შეიძლება ითქვას რომ დაზიანებები გამოწვეულია მეტწილად ლულაში სროლის მერე ჩარჩენილია პიჟით, ან სხვა ვაზნის სატენი საშუალებებებით რითაც კონკრეტულ სიტუაციაში დატენილი იყო ვაზნები. ნამდვილად კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ გაითვალისწინოს მსროლელმა თუ რა საშიშროება შეიძლება მოჰყვეს არასწორად მიდგომამ ვაზნასთან, თოფთან და საერთოდ ნადირობასთან.

წყარო: gorda.ge