ქვირითობისას აკრძალული საშუალებებით თევზჭერა სისხლის სამართლით დაისჯება


1 მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ქვირითობის პერიოდში აკრძალული საშუალებებით თევზჭერა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ნაცვლად, გამოიწვევს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სანქციებს

წყარო: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი