თავდაცვის მოკლელულიანი იარაღის გაფორმების ტესტი

საგამოცდო ბილეთები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვითაა შედგენილი

/15

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

თქვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ ტესტი ვერ ჩააბარეთ


გამოცდის ჩასაბარებლად თქვენ გეძლევათ 20 წუთი. საგამოცდო ტესტი 15 კითხვისგან შედგება, გამოცდა ჩაბარებულად 13 სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში ჩაითვლება.

1 / 15

უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ

2 / 15

აქვს თუ არა უფლება თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

3 / 15

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი გადატანისას უნდა იყოს

4 / 15

როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლის წარმოება

5 / 15

სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

6 / 15

ცეცხლსასროლი იარაღის შემოწმებისა და განმუხტვისას რა წესი უნდა დაიცვას მსროლელმა უპირველესად

7 / 15

მიზანშეწონილია თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

8 / 15

მცველი იცავს იარაღს

9 / 15

ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელი არ არის სწორი

10 / 15

დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება თავდაცვის გარდა სხვა დანიშნულებით?

11 / 15

ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი

12 / 15

სად უნდა შეინახოს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მასზე რეგისტრირებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი

13 / 15

რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს პისტოლეტის შემოწმება (განმუხტვა)

14 / 15

ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

15 / 15

მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში

Your score is

0%