თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) დასაშვებია თუ არა იარაღის ადამიანზე მიმართვა
2) რა შემთხვევაშია დასაშვები თქვენს საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღი შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ის გარეშე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება
3) როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი დაზიანების შემთხვევაში
4) მიზანშეწონილია თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება
5) უსაფრთხოა თუ არა დაზიანებული ვაზნების გამოყენება
6) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ნებადართულია თუ არა მის მიერ ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის ნებართვის მოპოვება
7) ჩამოთვლილთაგან თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
8) დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის მესაკუთრემ თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები
9) რომელი ცეცხლსასროლი იარაღი მიეკუთვნება ხრახნილლულიანი იარაღის კატეგორიას
10) რა იგულისხმება სიტყვა „კალიბრში“
11) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის მფლობელმა ჩაიდინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა – დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა. გაუქმდება თუ არა აღნიშნული ლიცენზია
12) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვას გასცემს
13) რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
14) მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში
15) დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
16) ჩამოთვლილთაგან რომელი იარაღი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
17) საქართველოს კანონმდებლობით, რა დანიშნულებით დაიშვება გაზის (აირის) იარაღის გამოყენება
18) ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
19) სისხლდენის შესაჩერებლად ლახტი კიდურზე უნდა დაიდოს
20) მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული


საუკეთესო შედეგები
1. firuzi - 100%
1. firuzi-100%
2. firuzi-100%
3. nugzari-100%
4. Shmagi-100%
5. Gocha-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა