თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1.

უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ

1 out of 20
2.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას

2 out of 20
3.

აქვს თუ არა პირს თავის საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის გასხვისების უფლება

3 out of 20
4.

რომელი პასუხია სწორი

4 out of 20
5.

ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა

5 out of 20
6.

ვის აქვს იარაღით ვაჭრობის უფლება

6 out of 20
7.

ვის შეიძლება ჰქონდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება

7 out of 20
8.

ხელოვნური სუნთქვის ჩატარებისას მეთოდით „პირით პირში“ აუცილებელია

8 out of 20
9.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია

9 out of 20
10.

ნახევრადავტომატურია პისტოლეტი

10 out of 20
11.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის მესაკუთრის მიერ სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობაში ასახული საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას წარმოიშობა თუ არა ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება

11 out of 20
12.

დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი ან გაზის იარაღი, თუ მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ

12 out of 20
13.

დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე დაწესებულებას

13 out of 20
14.

რა ასაკიდან არის ნებადართული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მოპოვება

14 out of 20
15.

როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს

15 out of 20
16.

როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლის წარმოება

16 out of 20
17.

რევოლვერის რომელი ნაწილი ბრუნავს ჩვეულებისამებრ საათის ისრის მიმართულებით ყოველი გასროლისას

17 out of 20
18.

მიზანშეწონილია თუ არა მტყუნების კვალის მქონე ვაზნების მეორეჯერ გამოყენება

18 out of 20
19.

იარაღის სასხლეტის გეომეტრიული ფორმიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია

19 out of 20
20.

უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებული ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს

20 out of 20


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები