თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები თქვენ საკუთრებაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან
2. ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ დაშავებული
3. შეუძლია თუ არა იარაღის მესაკუთრეს თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) გადააკეთოს თავისი კუთვნილი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღი
4. თვალის მიდამოში ცეცხლნასროლი ჭრილობის შემთხვევაში
5. ჩამოთვლილთაგან რომელი იარაღი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
6. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
7. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი ან გაზის იარაღი, თუ მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
8. რა დახმარება უნდა აღმოვუჩინოთ დაზარალებულს გულისა და სუნთქვის გაჩერების შემთხვევაში
9. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა გაიცემა
10. ნახევრადავტომატურია პისტოლეტი
11. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით მიმართოს სსიპ – შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობიდან
12. ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
13. ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
14. უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ
15. მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში
16. როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი დაზიანების შემთხვევაში
17. რა სახის პირველადი დახმარება უნდა გავუწიოთ დაშავებულს თვალში ცრემლსადენი ან სხვა გამაღიზიანებელი ნივთიერების მოხვედრისას
18. საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის ზოგადი მოთხოვნა ვრცელდება თუ არა სამოქალაქო ცეცხლ¬სასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის, მისი/მათი ძირითადი ელემენტების ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემო¬ტანაზე
19. დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
20. ტყვიაზე აღნიშნულია 9x18, რაც ნიშნავს რომ


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა