თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) ხელოვნური სუნთქვის ჩატარებისას მეთოდით „პირით პირში“ აუცილებელია
2) ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის განკარგვა
3) შეიძლება თუ არა, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან – პისტოლეტიდან 5,6 მმ-იანი მცირეკალიბრიანი შაშხანის ვაზნების გასროლა, თუ პისტოლეტიც იგივე კალიბრის ვაზნებზეა აგებული – გათვალისწინებული
4) ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
5) ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში ჩადენილად ჩაითვლება
6) უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებული ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს
7) საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
8) შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
9) არტერიული სისხლდენის ნიშნებია
10) დასაშვებია თუ არა იარაღის მემკვიდრეობით მიღება
11) დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის მესაკუთრემ თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები
12) სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
13) ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების დროს ჰაერის ჩაბერვისას
14) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ნებადართულია თუ არა მის მიერ ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის ნებართვის მოპოვება
15) უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ
16) ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი
17) დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
18) შეუძლია თუ არა იარაღის მესაკუთრეს თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) გადააკეთოს თავისი კუთვნილი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღი
19) ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
20) მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული


საუკეთესო შედეგები
1. მარინა - 100%
1. მარინა-100%
2. misho-100%
3. George-100%
4. gurami-100%
5. so-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა