თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის მესაკუთრემ თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები
2. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში ჩადენილად ჩაითვლება
3. რა განსხვავებაა პისტოლეტსა და რევოლვერს შორის
4. მჭიდის ამოსაღები ღილაკი
5. უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ
6. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
7. ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ დაშავებული
8. რა ფუნქცია აქვს ცეცხლსასროლი პისტოლეტის ნემსას?
9. აქვს თუ არა პირს თავის საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის გასხვისების უფლება
10. რომელი ორგანო გასცემს იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა/გადაზიდვის ნებართვას
11. როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს
12. დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
13. თვალის მიდამოში ცეცხლნასროლი ჭრილობის შემთხვევაში
14. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
15. რისთვისაა განკუთვნილი ცეცხლსასროლი პისტოლეტის მჭიდი
16. უსაფრთხოა თუ არა დამუხტული ჩახმახიანი პისტოლეტის ჩახმახის მექანიკურად (ხელის დახმარებით) დაშვება
17. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია
18. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
19. რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს პისტოლეტის შემოწმება (განმუხტვა)
20. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა