თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის განკარგვა
2. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული ნაკლის/დაზიანების მქონე თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან გაზის (აირის) იარაღის შესაძენად
3. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
4. როგორ უნდა მოიქცეს მემკვიდრე, თუკი იარაღის რეგისტრაციის დროს არსებობს გარემოება, რომელიც ზღუდავს მასზე ამ იარაღის რეგისტრაციას
5. ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
6. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი ან გაზის იარაღი, თუ მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
7. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, რომელი არ მიეკუთვნება თავდაცვის იარაღის სახეს
8. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული გაზის (აირის) იარაღის 60 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
9. რა დახმარება უნდა აღმოვუჩინოთ დაზარალებულს გულისა და სუნთქვის გაჩერების შემთხვევაში
10. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
11. რომელი პასუხია სწორი
12. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო დამზადება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
13. სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
14. ჩამოთვლილთაგან რომელი შემთხვევა არ წარმოადგენს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელ გარემოებას
15. რისთვისაა განკუთვნილი ცეცხლსასროლი პისტოლეტის მჭიდი
16. თუ დაშავებულს აღენიშნება მხოლოდ პულსაცია საძილე არტერიაზე და არ აღენიშნება სუნთქვა
17. რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს პისტოლეტის შემოწმება (განმუხტვა)
18. შეიძლება თუ არა, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან – პისტოლეტიდან 5,6 მმ-იანი მცირეკალიბრიანი შაშხანის ვაზნების გასროლა, თუ პისტოლეტიც იგივე კალიბრის ვაზნებზეა აგებული – გათვალისწინებული
19. არტერიული სისხლდენის ნიშნებია
20. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში ჩადენილად ჩაითვლება


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა