თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
2. დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება თავდაცვის გარდა სხვა დანიშნულებით
3. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
4. უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს
5. ჩამოთვლილთაგან რომელი იარაღი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
6. უსაფრთხოა თუ არა დაზიანებული ვაზნების გამოყენება
7. ტყვიაზე აღნიშნულია 9x18, რაც ნიშნავს რომ
8. მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში
9. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
10. შეიძლება თუ არა დასაშვებ რაოდენობაზე მეტი ვაზნების ძალით ჩასმა სავაზნეში
11. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
12. თავდაცვის მოკლელულიანი და გაზის (აირის) იარაღის გამოყენების შემთხვევაში
13. თუ დაშავებულს აღენიშნება მხოლოდ პულსაცია საძილე არტერიაზე და არ აღენიშნება სუნთქვა
14. არტერიული სისხლდენის ნიშნებია
15. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლის წარმოება
16. რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს პისტოლეტის შემოწმება (განმუხტვა)
17. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
18. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
19. სად უნდა შეინახოს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მასზე რეგისტრირებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
20. დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან გაზის (აირის) იარაღის ლეგალიზაცია (აღურიცხავი იარაღის დარეგისტრირება)


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა