თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. რა შემთხვევაშია დასაშვები თქვენს საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღი შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ის გარეშე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება
2. შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
3. მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობის დროს პირველადი დახმარების რა წესები უნდა იქნეს დაცული
4. ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა დასახლებულ პუნქტებსა და საამისოდ გამოუყოფელ ადგილებში, აგრეთვე გამოყოფილ ადგილებში, მაგრამ დადგენილი წესის დარღევით
5. უსაფრთხოა თუ არა დამუხტული ჩახმახიანი პისტოლეტის ჩახმახის მექანიკურად (ხელის დახმარებით) დაშვება
6. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
7. რევოლვერის რომელი ნაწილი ბრუნავს ჩვეულებისამებრ საათის ისრის მიმართულებით ყოველი გასროლისას
8. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
9. სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
10. თვალის მიდამოში ცეცხლნასროლი ჭრილობის შემთხვევაში
11. შეუძლია თუ არა იარაღის მესაკუთრეს თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) გადააკეთოს თავისი კუთვნილი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღი
12. ნახევრადავტომატურია პისტოლეტი
13. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მართებული
14. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
15. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი არის
16. აქვს თუ არა უფლება თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს
17. ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
18. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
19. როგორ უნდა მოიქცეს მემკვიდრე, თუკი იარაღის რეგისტრაციის დროს არსებობს გარემოება, რომელიც ზღუდავს მასზე ამ იარაღის რეგისტრაციას
20. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა