თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის დაგირავება
2. როგორია ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის რიტმი, რომელსაც ატარებს ერთი ადამიანი
3. რა განსხვავებაა პისტოლეტსა და რევოლვერს შორის
4. დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
5. ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის განკარგვა
6. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, რომელი არ მიეკუთვნება თავდაცვის იარაღის სახეს
7. სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
8. უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებული ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს
9. რომელი საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, თუ მას გაფორმებული აქვს მხოლოდ 9x19 მმ - ის კალიბრის მქონე პისტოლეტი
10. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე
11. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
12. რომელი ქმედებაა უფრო მისაღები უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებულის გონზე მოსაყვანად
13. თუ დაშავებულს აღენიშნება მხოლოდ პულსაცია საძილე არტერიაზე და არ აღენიშნება სუნთქვა
14. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია
15. შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
16. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო დამზადება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
17. რომელი პასუხია სწორი
18. ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ დაშავებული
19. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
20. უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა