თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) უსაფრთხოა თუ არა დამუხტული ჩახმახიანი პისტოლეტის ჩახმახის მექანიკურად (ხელის დახმარებით) დაშვება
2) ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მართებული
3) ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მართებული
4) თვალის მიდამოში ცეცხლნასროლი ჭრილობის შემთხვევაში
5) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოეშობა
6) ჩამოთვლილთაგან თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
7) საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება მოკლელულიან ცეცხლსასროლ იარაღს
8) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
9) მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
10) რომელი ცეცხლსასროლი იარაღი მიეკუთვნება ხრახნილლულიანი იარაღის კატეგორიას
11) ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე
12) დასაშვებია თუ არა იარაღის ადამიანზე მიმართვა
13) სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტის დადების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს
14) მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
15) დასაშვებია თუ არა ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის დაგირავება
16) ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რითაც შექმნილი იყო პირობა მისი სხვა პირის მიერ გამოყენებისათვის, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი
17) ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების დროს ჰაერის ჩაბერვისას
18) სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია
19) უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს
20) თავდაცვის მოკლელულიანი და გაზის (აირის) იარაღის გამოყენების შემთხვევაში


საუკეთესო შედეგები
1. dato - 100%
1. dato-100%
2. luka-100%
3. sergo-100%
4. vaxo-100%
5. დატო-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა