თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1) მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში
2) რომელი პასუხია სწორი
3) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით მიმართოს სსიპ – შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობიდან
4) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
5) რომელი საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, თუ მას გაფორმებული აქვს მხოლოდ 9x19 მმ - ის კალიბრის მქონე პისტოლეტი
6) როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი დაზიანების შემთხვევაში
7) ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
8) როგორ უნდა მოიქცეს მემკვიდრე, თუკი იარაღის რეგისტრაციის დროს არსებობს გარემოება, რომელიც ზღუდავს მასზე ამ იარაღის რეგისტრაციას
9) რომელი ორგანო გასცემს იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვას
10) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
11) შეიძლება თუ არა, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან – პისტოლეტიდან 5,6 მმ-იანი მცირეკალიბრიანი შაშხანის ვაზნების გასროლა, თუ პისტოლეტიც იგივე კალიბრის ვაზნებზეა აგებული – გათვალისწინებული
12) ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული გაზის (აირის) იარაღის 60 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
13) საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი არის
14) მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
15) ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ დაშავებული
16) ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
17) მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობის დროს პირველადი დახმარების რა წესები უნდა იქნეს დაცული
18) ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელი არ არის სწორი
19) მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
20) რევოლვერის რომელი ნაწილი ბრუნავს ჩვეულებისამებრ საათის ისრის მიმართულებით ყოველი გასროლისას


საუკეთესო შედეგები
1. bondo - 100%
1. bondo-100%
2. lasha-100%
3. tyr-100%
4. xose-100%
5. Luka9-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა