თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. შეიძლება თუ არა დასაშვებ რაოდენობაზე მეტი ვაზნების ძალით ჩასმა სავაზნეში
2. ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
3. თავდაცვის მოკლელულიანი და გაზის (აირის) იარაღის გამოყენების შემთხვევაში
4. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
5. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
6. მიზანშეწონილია თუ არა მტყუნების კვალის მქონე ვაზნების მეორეჯერ გამოყენება
7. იარაღის ან მისი დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ფიზიკური პირი
8. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია
9. რა იგულისხმება სიტყვა „კალიბრში“
10. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
11. რა ფუნქცია აქვს ცეცხლსასროლი პისტოლეტის ნემსას?
12. ჩამოთვლილთაგან თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
13. არასრული დაშლის შემდეგ იარაღის აწყობა უნდა ვაწარმოოთ
14. ვის შეიძლება ჰქონდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
15. საჭიროა თუ არა ფიზიკური პირის მიერ შეძენილი თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის რეგისტრაცია
16. ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) ან შს ორგანოებში მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესის დარღვევა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
17. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მართებული
18. როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს
19. რა დახმარება უნდა აღმოვუჩინოთ დაზარალებულს გულისა და სუნთქვის გაჩერების შემთხვევაში
20. სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტის დადების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა