Tagged: სანაპირო

Sans titre

კოლხური ზუთხი (თართი)

კოლხური ზუთხი (თართი) – Acipenser guldenstadti cilchicus – Черноморско-азовский осетр აღწერა. ზურგის ფარფლში სხივი 27-48, ანალურში 16-36. ფარეკლები: ზურგისა...

Sans titre

ბრიტანეთის სანაპიროებზე 4 უზარმაზარი ვეშაპი გამოირიყა

ბრიტანეთის სანაპიროებთთან ზღვამ 4 უზარმაზარი ვეშაპი გამორიყა. კიდევ 12 მკვდარი ვეშაპი ჰოლანდიისა და გერმანიის სანაპიროებთან იპოვეს. ბრიტანელი ექსპერტების განცხადებით,...