Tagged: ვეშაპები

Sans titre

ბრიტანეთის სანაპიროებზე 4 უზარმაზარი ვეშაპი გამოირიყა

ბრიტანეთის სანაპიროებთთან ზღვამ 4 უზარმაზარი ვეშაპი გამორიყა. კიდევ 12 მკვდარი ვეშაპი ჰოლანდიისა და გერმანიის სანაპიროებთან იპოვეს. ბრიტანელი ექსპერტების განცხადებით,...