სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
2. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
3. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ
მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
4. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
ნებადართულია თუ არა მის მიერ აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის
მოპოვება
5. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
6. ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
7. ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი
8. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
9. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
10. ჩამოთვლილთაგან, რომელი დებულებაა მცდარი
11. ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
12. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
13. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
14. ჩამოთვლილი იარაღებიდან რომელია ცეცხლსასროლი იარაღი
15. რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში
16. შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან
გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის ნებართვა
17. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
18. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
19. ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
20. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა