სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
2. ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
3. დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
4. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
5. შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან
გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის ნებართვა
6. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
7. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
8. რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში
9. რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას
10. ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
11. შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს სპორტული
ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
12. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
13. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
14. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
15. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
16. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული
ნაკლის/დაზიანების მქონე სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
17. ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა
18. ჩამოთვლილი იარაღებიდან რომელია ცეცხლსასროლი იარაღი
19. ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
20. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა