სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1) ტყის ქათამზე ნადირობა ნებადართულია
2) ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 200 ვაზნის
გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
3) დასაშვებია თუ არა იარაღის ადამიანზე მიმართვა
4) ნადირობა იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით, რომლითაც ნადირობა აკრძალულია
5) როგორია ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის რიტმი, რომელსაც ატარებს
ერთი ადამიანი
6) ნადირობის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
7) დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე
დაწესებულებას
8) ქედანზე ნადირობა ნებადართულია
9) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
10) ხელოვნური სუნთქვის ჩატარებისას მეთოდით „პირით პირში“ აუცილებელია
11) როდის არის აკრძალული ცხოველების მოპოვება
12) დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე
თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
13) ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
14) საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან რომელი არის სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი
15) სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის და ტარების უფლებით) ნებართვას გასცემს
16) დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ლეგალიზაცია (აღურიცხავი იარაღის
დარეგისტრირება)
17) ჩამოთვლილთაგან რომელი არის სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების
უფლებით) ნებართვის (ლიცენზია) არგაცემის საფუძველი
18) ჩამოთვლილთაგან რა შემთხვევაში აქვს იარაღის მესაკუთრეს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
უფლება
19) რომელი სისხლდენის დროს შეიძლება დაიდოს ლახტი
20) საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს
საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე
უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
1. - 100%
2. - 100%
3. - 100%
4. - 100%
5. 321 - 100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა