სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ტყის ქათამზე ნადირობის დღიური ლიმიტია
2. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობას
3. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრის მიერ სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის
სარეგისტრაციო მოწმობაში ასახული საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას წარმოიშობა თუ არა
ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება
4. სანადირო თოფისათვის ტიპურად დამახასიათებელია
5. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება
წარმოეშობა
6. ჩამოთვლილთაგან რომელი შემთხვევა არ არის სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი გარემოება
7. დასაშვებია თუ არა ნადირობა ეროვნული პარკის გარშემო 500-მეტრიან ზოლში
8. იარაღის სასხლეტის გეომეტრიული ფორმიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია
9. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
10. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო დამზადება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
11. უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს
12. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) ან შს ორგანოებში
მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესის დარღვევა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს გამოიწვევს თუ არა
ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
13. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული ნაკლის/დაზიანების
მქონე სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
14. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის,
ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება იწვევს თუ
არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
15. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
16. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების უფლებით) ლიცენზიის
მფლობელმა ჩაიდინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა – დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა. გაუქმდება თუ არა
აღნიშნული ლიცენზია
17. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის
სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე
18. ჩამოთვლილთაგან რომელ ძუძუმწოვარზე არ არის დაშვებული ნადირობა
19. როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს
20. ჩამოთვლილთაგან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები