სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მიზანშეწონილია თუ არა მტყუნების კვალის მქონე ვაზნების მეორეჯერ გამოყენება
2. მწყერზე ნადირობის დღიური ლიმიტია
3. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი
4. ნადირობა იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით, რომლითაც ნადირობა აკრძალულია
5. ვის აქვს იარაღით ვაჭრობის უფლება
6. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ან შეძენის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა
ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
7. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და შესაბამისი საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს
8. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
9. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
10. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის
გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები
11. ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში შემოტანასა და
გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
12. შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
13. ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ
დაშავებული
14. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში ჩადენილად
ჩაითვლება
15. მწყერზე ნადირობა ნებადართულია
16. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 200 ვაზნის
გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
17. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით
მიმართოს სსიპ – შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის
წარმოშობიდან
18. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლა
19. უცხო საგნის სანადირო თოფის ლულაში ჩარჩენამ შეიძლება გამოიწვიოს
20. როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა