სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მემკვიდრეობით მიღება
2. ვის აქვს იარაღით ვაჭრობის უფლება
3. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ნებადართულია თუ არა მის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
ნებართვის მოპოვება
4. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება
წარმოეშობა
5. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
6. რა ასაკიდან არის ნებადართული სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება
7. უცხო საგნის სანადირო თოფის ლულაში ჩარჩენამ შეიძლება გამოიწვიოს
8. უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დამუხტულ
მდგომარეობაში დატოვება დანიშნულებით გამოყენების შემდგომ
9. მიზანშეწონილია თუ არა დასაშვებ რაოდენობაზე მეტი ვაზნის ძალით ჩასმა სავაზნეში
10. ნადირობა იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით, რომლითაც ნადირობა აკრძალულია
11. როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი
დაზიანების შემთხვევაში
12. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა
13. დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე
დაწესებულებას
14. საქართველოს მოქალაქის მიერ სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის (თოფის) შეძენა,
შენახვა, სხვა პირისთვის გადაცემა შსს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის გარეშე
15. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული ნაკლის/დაზიანების
მქონე სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
16. დასაშვებია თუ არა ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის დაგირავება
17. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობას
18. ნადირობის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
19. ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
20. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფრინველი არის შეტანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა