სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ იარაღის
რომელიმე ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
2. კისრის მალების დაზიანებისას ან მასზე ეჭვის მიტანისას
3. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ლეგალიზაცია (აღურიცხავი იარაღის
დარეგისტრირება)
4. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის წესის დარღვევა
გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
5. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება კერძო დაცვით საქმიანობაში
6. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევა ხდება
7. ხელოვნური სუნთქვისა და გულის არაპირდაპირი მასაჟის ჩატარებისას აუცილებელია,რომ
დაშავებული
8. რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე
ფიზიკური პირის მიერ შესაბამისი ნებართვის გარეშე
9. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფრინველი არის შეტანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში
10. ტყის ქათამზე ნადირობა ნებადართულია
11. მიზანშეწონილია თუ არა დასაშვებ რაოდენობაზე მეტი ვაზნის ძალით ჩასმა სავაზნეში
12. სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
13. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დაუშლელ მდგომარეობაში ტარება
14. დასაშვებია თუ არა ნადირობა ეროვნული პარკის გარშემო 500-მეტრიან ზოლში
15. თუ დაშავებულს აღენიშნება მხოლოდ პულსაცია საძილე არტერიაზე და არ აღენიშნება სუნთქვა
16. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფრინველი არ არის შეტანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში
17. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი
18. ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
19. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა
20. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და შესაბამისი საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა