სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
2. თუ დაშავებულს აღენიშნება მხოლოდ პულსაცია საძილე არტერიაზე და არ აღენიშნება სუნთქვა
3. ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რითაც შექმნილი იყო პირობა მისი სხვა პირის მიერ
გამოყენებისათვის, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი
4. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის და ტარების უფლებით) ნებართვას გასცემს
5. რომელი ქმედებაა უფრო მისაღები უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებულის გონზე მოსაყვანად
6. იარაღის სასხლეტის გეომეტრიული ფორმიდან გამომდინარე გათვალისწინებულია
7. დასაშვებია თუ არა იარაღის ადამიანზე მიმართვა
8. მწყერზე ნადირობა ნებადართულია
9. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის,
ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება იწვევს თუ
არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
10. ნადირობის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
11. ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა დასახლებულ პუნქტებსა და საამისოდ გამოუყოფელ
ადგილებში, აგრეთვე გამოყოფილ ადგილებში, მაგრამ დადგენილი წესის დარღვევით
12. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევა ხდება
13. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
14. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი
15. ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების დროს ჰაერის ჩაბერვისას
16. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით
მიმართოს სსიპ – შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის
წარმოშობიდან
17. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში ჩადენილად
ჩაითვლება
18. ჩამოთვლილთაგან ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
19. უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს
20. რას ნიშნავს აღნიშვნა Magnum


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა