სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) როდის არის აკრძალული ცხოველების მოპოვება
2) რომელი ცეცხლსასროლი იარაღი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით სამოქალაქო ბრუნვიდან
ამოღებული
3) ჩამოთვლილთაგან რა შემთხვევაში აქვს იარაღის მესაკუთრეს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
უფლება
4) შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
5) ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის
სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე
6) რა იგულისხმება ნახევრადავტომატურ სანადირო შაშხანაში
7) დასაშვებია თუ არა ნადირობა ეროვნული პარკის გარშემო 500-მეტრიან ზოლში
8) მწყერზე ნადირობა ნებადართულია
9) ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რითაც შექმნილი იყო პირობა მისი სხვა პირის მიერ
გამოყენებისათვის, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი
10) სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია
11) დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ლეგალიზაცია (აღურიცხავი იარაღის
დარეგისტრირება)
12) როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი
დაზიანების შემთხვევაში
13) სანადირო თოფისათვის ტიპურად დამახასიათებელია
14) უსაფრთხოა თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური
ნივთიერებები ინახება
15) დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე
დაწესებულებას
16) დაზარალებულის შემთხვევაში, რომელსაც არ აღენიშნება სუნთქვა და გულისცემა, სინათლეზე
თვალის გუგების რეაქციის არსებობა მეტყველებს
17) დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა
18) ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობას
19) თუ პირს გაფორმებული აქვს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი, შესაბამისი იარაღის რამდენი ვაზნა
შეუძლია ჰქონდეს ერთდროულად
20) დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის
გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
1. Rauf - 100%
2. - 100%
3. - 100%
4. lasha - 100%
5. - 100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა