მტრედისნაირნი – ფრინველთა ხმები


გარეული მტრედი – Columba livia
ქედანი – Columba palumbus გვრიტი – Streptopelia turtur საყელოიანი გვრიტი – Strep. decaocto
გვიძინი – Columba oenas

უკან დაბრუნება, ფრინველთა ხმების კატეგორიაში


მტრედისნაირნი (Columbiformes), ფრინველთა რიგი. ტანად პატარა (გვრიტი, მასა 30 გრამი), საშუალო (უმეტესად) და დიდი (გვირგვინოსანი მტრედი, მასა 3 კგ, სხეულის სიგრძე 80 სმ-მდე) ფრინველებია. მტრედისნაირნი ფართოდ არიან გავრცელებული ზომიერ და ტროპიკულ სარტყელებში. მოიცავს 255 სახეობას, რომელთაგან 6 ამომწყდარია. საქართველოში 4 სახეობაა: გარეული მტრედი (Columba livia), გვიძინი (Columba oenas), ქედანი (Columba palumbus) და გვრიტი (Streptopelia turtur).

მტრედისნაირნი დღის, უმთავრესად მეხური (იშვიათად ნიადაგური) ფრინველებია. ბინადრობენ ფოთლოვან, უფრო იშვიათად წიწვოვან ტყეებში, მთებში, ღია და კულტურულ (ანთროპომორფულ) ლანდშაფტში. მონოგამებია. ახასიათებს წელიწადში 2 (იშვიათად 4-5) კვერცხდება. დედალი დებს 1-2 კვერცხს. ინკუბაცია გრძელდება 14-30 დღე-ღამე. დედალი კვებავს მართვებს ჩიცახვის ეპითელიუმის თეთრი გამონაყოფით, ე.წ. “ჩიტის რძით”. იკვებებიან მცენარეული საკვებით, მოლუსკების ნიჟარებით. მრავალი სახეობა სპორტული ნადირობის ობიექტია. საჭიროებენ წყალს.