35

35

მსოფლიოში ყველაზე ღრმა უფსკრული საქართველოში მდებარეობს