მოსაპოვებლად დაშვებული ფრინველები

ნადირობის სტანდარტული ლიცენზიით მოსაპოვებელი გადამფრენი ფრინველები.
ლიცენზიის ფასი 10 ლარი (+1 ლარი ბანკის მომსახურების)
ლიცენზია ძალაშია აგვისტოს მესამე შაბათიდან 1 მარტამდე.


1. მწყერი – Coturnix coturnix
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 20 ცალი.

Untitled 20 Untitled 17
Untitled 14 Untitled 13

2. ღალღა – Crex crex
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

 

Untitled 24 Untitled 23
Untitled 22 Untitled 21

3. ჩიბუხა (ბეკასი) – Gallinago media
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

 

Untitled 24 Untitled 23
Untitled 22 Untitled 21

4. ჩიბუხელა/გარშნეპი – Lymnocryptes minimus
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

 

Untitled 24 Untitled 23
Untitled 22 Untitled 21

5. ქედანი – Columba palumbus
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 10 ცალი.

qedani4 qedani3
qedani1 qedani

6. გარეული მტრედი – Columba livia
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 10 ცალი.

Sans titre 8 Sans titre 9
Sans titre 6 gareuli-mtredi

7. გულიო (გვიძინი) – Columba oenas
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 10 ცალი.

gulio-gvidzini2 gulio-gvidzini3
gulio-gvidzini1 gulio-gvidzini

8. ჩვეულებრივი გვრიტი – Streptopelia turtur
ნადირობა დაშვებულია: აგვისტოს მესამე შაბათიდან 15 თებერვლამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 10 ცალი.

chveulebrivi-gvriti3 chveulebrivi-gvriti2
chveulebrivi-gvriti1 chveulebrivi-gvriti

9. ტყის ქათამი – Scolopax rusticola
ნადირობა დაშვებულია: 15 ოქტომბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

tyis-qatami123 tyis-qatami12
tyis-qatami1 tyis-qatami

10. რუხი ბატი – Anser anser
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

ruxi-bati1 ruxi-bati
ruxi-bati3 ruxi-bati4

11. თეთრშუბლა ბატი – Anser albifrons
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

tetrshubla-bati2 tetrshubla-bati1
tetrshubla-bati tetrshubla-bati3

12. რუხი იხვი – Anas strepera
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 3 ცალი.

ruxi-ixvi13 ruxi-ixvi1
ruxi-ixvi2 ruxi-ixvi

13. ჭიკვარა (სტვენია იხვი) – Anas crecca
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

Sans titre 9 Sans titre 12
Sans titre 13 Sans titre 14

14. გარეული იხვი – Anas platyrhynchos
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 6 ცალი.

gareuli-ixvi gareuli-ixvi3
gareuli-ixvi1 gareuli-ixvi4

15. იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი) – Anas querquedula
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 3 ცალი.

Sans titre 26 Sans titre 30
Sans titre 27 Sans titre 28

16. ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი – Anas clypeata
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 3 ცალი.

Sans titre 32 Sans titre 36
Sans titre 34 Sans titre 39

17. მელოტა – Fulica atra
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 6 ცალი.

melota melota3
melota2 melota4

18. კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი – Anas acuta
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 3 ცალი.

bolosadgisa-ixvi bolosadgisa-ixvi1
bolosadgisa-ixvi13 bolosadgisa-ixvi12

19. თეთრშუბლა იხვი – Anas penelope
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 6 ცალი.

tetrshubla-ixvi3 tetrshubla-ixvi4
tetrshubla-ixvi1 tetrshubla-ixvi

20. წითელთავა ყვინთია – Aythya ferina
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 3 ცალი.

Sans titre 37 Sans titre 35
Sans titre 33 Sans titre 31

21. ქოჩორა ყვინთია – Aythya fuligula
ნადირობა დაშვებულია: 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე.
დღიური მოპოვების ნორმა 5 ცალი.

qochora-yvintia2 qochora-yvintia1
qochora-yvintia3 qochora-yvintia4

შენიშვნა: წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა ნებადართულია 10 სექტემბრიდან 1 დეკემბრამდე, მხოლოდ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე, ქვემოთ მოცემული დღიური ლიმიტებით

რუხი ბატი – Anser anser – 3 ცალი;
რუხი იხვი – Anas strepera – 2 ცალი;
ჭიკვარა/სტვენია იხვი – Anas crecca – 3 ცალი;
გარეული იხვი – Anas platyrhynchos – 5 ცალი;
იხვინჯა/ჭახჭახა იხვი – Anas querquedula – 2 ცალი;
ფართოცხვირა/განიერნისკარტა იხვი – Anas clypeata – 2 ცალი;
მელოტა – Fulica atra – 5 ცალი;
კუდსადგისა/ბოლოსადგისა იხვი – Anas acuta – 2 ცალი;
თეთრშუბლა იხვი – Anas penelope – 3 ცალი;
დიდი თეთრშუბლა ბატი – Anser albifrons – 3 ცალი;
წითელთავა ყვინთია – Aythya ferina – 2 ცალი;
ქოჩორა ყვინთია – Aythya fuligula – 3 ცალი.

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის ლიცენზიის აღების ინსტრუქცია

კომენტარის დატოვება