მონადირეთა საინიციატივო ჯგუფის მიმართვა

წერილის ცალკე გვერდზე გასახსნელად დააჭირეთ აქ

მონადირეთა საინიციატივო ჯგუფი ზემოთ მოცემულ ტექსტს, ამა წლის 5 მარტს გააცნობს აქციაზე შეკრებილ საზოგადოებას. ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება ხვალ იპოდრომის ძველ ტერიტორიაზე.


ხელმოწერების მაღალი აქტივობის გამო, გადავწყვიტეთ ხელმისაწვდომობის გამარტივება და შევადგინეთ პეტიცია სადაც ხელმოწერა შესაძლებელია ონლაინ. ვისაც ხელმოწერების ფურცელზე აქვს მოწერილი ხელი, პეტიციის შევსება და მეორედ ხელის მოწერა არ არის საჭირო. პეტიციის სანახავად და ონლაინ ხელის მოსაწერად დააჭირეთ აქ


ხოლო მათ ვისაც სურვილი აქვს შეუერთდეს საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას და არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან, შესაძლებლობა აქვს სამონადირეო მაღაზიათა ქსელებ: “მაგნუმში” და “ამაზონში” ადგილზე მოაწეროს ხელი წერილს, და ასევე ინტერესთა ჯგუფებს შესაძლებლობა ექნება გადმორტვირტოს ხელმოწერის ფორმა. ხოლო ხელმოწერილი მიაწოდოს საინიციატივო ჯგუფს ან დატოვოს ზემოთხსენებულ სამონადირეო მაღაზიებში. ხელმოსაწერი დოკუმენტის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ