მანძილის განსაზღვრა შეუიარაღებელი თვალით


სწორ ზედაპირზე მდგომი ადამიანი, რომლის სიმაღლეც დაახლოებით 1,60 მ-ია, მისი მხედველობის რადიუსი 4,52 კმ-ია. ნავში ჯდომისას და წყლის დონიდან მხოლოდ 1 მ-ის სიმაღლიდან, ადამიანი 3,58 კმ-ის რადიუსში უწვდენს თვალს. ატმოსფეროს ხედვითი მანძილი ასევე იზრდება ატმოსფერულ წნევასთან ერთად ცივ ამინდში, აგრეთვე დილით და საღამო ხანს.
ქვემოთ მოყვანილი ციფრები წარმოდგენას იძლევა ატმოსფეროს ხედვითი მანძილის შესახებ გარკვეული სიმაღლეზე მყოფი მაყურებლის მიერ: დამკვირვებლის სიმაღლე თუ არის 2მ, ხედავს 5.4 კმს რადიუსში.

2მ=5,4კმ
3მ=6,7კმ
4მ=7,7კმ
5მ=8,6კმ
6მ=9,4კმ
7მ=10,2კმ
8მ=10,9კმ
9მ=11,6კმ
10მ=12,2კმ
20მ=17,2კმ
30მ=21,1კმ
40მ=24,4კმ
50მ=27,2კმ
100მ=38,5კმ
500მ=86,2კმ
1000მ=122კმ
5000მ=272კმ

უფრო ზუსტი თვალსაზომის გამომუშავებისათვის საჭიროა ვიხელმძღვანელოთ საგნების ხედვის ცხრილით (კომოვსკი)

ტაძრები – 15-20კმ
ქარის წისქვილები – 10კმ
სოფლები და დიდი სახლები – 8კმ
სახლის ფანჯრები – 4კმ
მილები სახურავებზე – 3კმ
ცალკეული ხეები – 2კმ
ადამიანები (წერტილებად ჩანს) – 2კმ
მხედარს ფეხის მოსიარულედან გაარჩევ – 1კმ
ხის ბოძი – 900 მ
ცხენის ფეხების მოძრაობა – 600მ
ფანჯრების ტიხარი – 500მ
ხელების მოძრაობა – 400მ
ტანსაცმლის ფერი – 250მ
ადამიანის სახე – 200მ
ღობის ფიცრები – 200მ
ღილები ტანსაცმელზე – 150მ
თვალები (ცალკეულ წერტილებად) – 70მ
თვალის გუგა – 20მ

ეს ყველაფერი 35-40 წლამდე ჯანმრთელ ადამიანზე არის გათვლილი, თუმცა განსაკუთრებული შემთხვევებიც არსებობს.

კომენტარის დატოვება