მანძილის გაზომვა საქართველოს ქალაქებს შორის

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.