იჟ-43 (დაზიანებული)

Sans titre 2
სურათზე კარგად ჩანს იჟ-43-ის ლულა რა მდგომარეობაშია. ლულის დაზიანება გამოიწვია რუსული ვაზნის „ინდუსრტია სკმ“ ვაზნამ რომელიც განკუთვნილია 100 მეტრამდე მანზილზე სასროლდ. ფაქტია რომ ამ ვაზნას გააჩნია სპეციპიკური პიჟკონტეინერი რომელიც უზრუნველოფს ასეთ მანძილზე მსახვილი საფანტის სროლას, მაგრამ ფაქტი სახეზეა ჯერ კიდევ არ არის დახვეწილი ბოლომდე, რადგან ლულის გახეთქვა მოხდა მე-7-ე გასროოლაზე.