ონლაინ თამაშები


იხვებზე ნადირობა

იხვებზე ნადირობა

ხოხობზე ნადირობა

იხვებზე ნადირობა

უდაბნოში ნადირობა

ტყეში ნადირობა

აფრიკაში ნადირობა

იხვებზე ნადირობა

ირემზე ნადირობა

დოდოზე ნადირობა

იხვებზე ნადირობა

იხვებზე ნადირობა

ტყეში ნადირობა

აფრიკაში ნადირობა

მოგესალმებით. ყველა თამაშს ქვემოთ აქვს აღწერა და ინსტრუქცია. ჯერჯერობით ჩართულია 10 მდე თამაში. უახლოეს დღეებში კატალოგი შეივსება 50 მდე თამაშით