გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის ლიცენზიის აღება

Sans titre 4
გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 2019 წლის 24 აგვისტოს იწყება

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას აუცილებელია იცოდეთ:

ნადირობისათვის საჭირო დოკუმენტები

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკისკოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: №200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინოკოდი: 3033.

მაგალითად: ბიუჯეტის შემოსულობებისსახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანი კოდისბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველათვითმმართველიერთეულისათვის _ ქალაქი, რაიონი).  9 ნიშნიანი კოდისპირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევევ უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში არსაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადა დკოდი ასეგამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და ა.შ. დააკვირდით, იცვლება მხოლოდ შუა, გამუქებული 4 ციფრი, ქალაქი და მუნიციპალიტეტის შესაბამისად.

 

მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: 220 101 222,
ანგარიშის ნომერი: №200122900,
ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033.

ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები:
თვითმმართველი ქალაქი თბილისი: 3 0077 3033;
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი: 3 0006 3033;
თვითმმართველი თემი დმანისი: 3 0007 3033
თვითმმართველი თემი თეთრიწყარო: 3 0008 3033
თვითმმართველი თემი ბოლნისი: 3 0009 3033
თვითმმართველი თემი მარნეული 3 0010 3033
თვითმმართველი თემი გარდაბანი 0011 3033
თვითმმართველი თემი წალკა 3 0012 3033
თვითმმართველი თემი თიანეთი 3 0014 3033
თვითმმართველი თემი დუშეთი 3 0015 3033
თვითმმართველი თემი ყაზბეგი 3 0016 3033
თვითმმართველი თემი ახალგორი 3 0017 3033
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი 3 0018 3033
თვითმმართველი თემი ზესტაფონი 3 0019 3033
თვითმმართველი თემი თერჯოლა 3 0020 3033
თვითმმართველი თემი სამტრედია 3 0021 3033
თვითმმართველი თემი საჩხერე 3 0022 3033
თვითმმართველი თემი ვანი 3 0023 3033
თვითმმართველი თემი ბაღდათი 3 0024 3033
თვითმმართველი თემი წყალტუბო 3 0025 3033
თვითმმართველი თემი ჭიათურა 3 0026 3033
თვითმმართველი თემი ტყიბული 3 0027 3033
თვითმმართველი თემი ხარაგაული 3 0028 3033
თვითმმართველი თემი ხონი 3 0029 3033
თვითმმართველი თემი ლენტეხი 3 0031 3033
თვითმმართველი თემი ონი 3 0032 3033
თვითმმართველი თემი ცაგერი 3 0033 3033
თვითმმართველი თემი მარტვილი 3 0035 3033
თვითმმართველი თემი აბაშა 3 0036 3033
თვითმმართველი თემი სენაკი 3 0037 3033
თვითმმართველი თემი ჩხოროწყუ 3 0038 3033
თვითმმართველი თემი წალენჯიხა 3 0039 3033
თვითმმართველი თემი ხობი 3 0040 3033
თვითმმართველი თემი მესტია 3 0041 3033
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 3 0042 3033
თვითმმართველი თემი კასპი 3 0044 3033
თვითმმართველი თემი ქარელი 3 0045 3033
თვითმმართველი თემი ხაშური 3 0046 3033
თვითმმართველი თემი თიღვი 3 0047 3033
თვითმმართველი თემი ერედვი 3 0048 3033
თვითმმართველი თემი ქურთა 3 0049 3033
თვითმმართველი თემი გურჯაანი 3 0050 3033
თვითმმართველი თემი სიღნაღი 3 0052 3033
თვითმმართველი თემი დედოფლისწყარო 3 0053 3033
თვითმმართველი თემი ახმეტა 3 0054 3033
თვითმმართველი თემი საგარეჯო 3 0055 3033
თვითმმართველი თემი ყვარელი 3 0056 3033
თვითმმართველი თემი ლაგოდეხი 3 0057 3033
თვითმმართველი თემი ასპინძა 3 0059 3033
თვითმმართველი თემი ახალქალაქი 3 0060 3033
თვითმმართველი თემი ადიგენი 3 0061 3033
თვითმმართველი თემი ბორჯომი 3 0062 3033
თვითმმართველი თემი ნინოწმინდა 3 0063 3033
თვითმმართველი თემი ლანჩხუთი 3 0064 3033
თვითმმართველი თემი ჩოხატაური 3 0065 3033
სოხუმი 3 0067 3033
თვითმმართველი თემი გალი 3 0068 3033
თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი 3 0069 3033
თვითმმართველი თემი ქედა 3 0070 3033
თვითმმართველი თემი ქობულეთი 3 0071 3033
თვითმმართველი თემი ხულო 3 0072 3033
თვითმმართველი თემი ხელვაჩაური 3 0073 3033
თვითმმართველი თემი შუახევი 3 0074 3033
თვითმმართველი თემი აჟარა 3 0075 3033
თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა 3 0076 3033
თვითმმართველი თემი მცხეთა 3 0078 3033
თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური 3 0079 3033
თვითმმართველი თემი ამბროლაური 3 0080 3033
თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი 3 0081 3033
თვითმმართველი თემი ზუგდიდი 3 0082 3033
თვითმმართველი ქალაქი გორი 3 0083 3033
თვითმმართველი თემი გორი 3 0084 3033
თვითმმართველი ქალაქი თელავი 3 0085 3033
თვითმართველი თემი თელავი 3 0086 3033
თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე 3 0087 3033
თვითმმართველი თემი ახალციხე 3 0088 3033
თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი 3 0089 3033
თვითმმართველი თემი ოზურგეთი 3 0090 3033
აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები 3 0091 3033
აჭარის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები 3 0092 3033

 

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისათვის დადგენილი მოთხოვნები:

ნადირობა აკრძალულია:
–  სახელმწიფო ნაკრძალებში და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500-მეტრიან ზონაში;
– საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

აკრძალულია გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას შემდეგი მეთოდების გამოყენება:

  •  მცენარეული საფარის დაწვა;
  • გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა;
  • ყოველგვარი კუსტარული ან ქარხნული წესით დამზადებული ბადეებით (გარდა დამჭერი მტაცებელი ფრინველების ნებადართული მოპოვების შემთხვევებისა), ხაფანგებით, მარყუჟებით, აგრეთვე ორმოებით, სარეგვავებით (სარეჯგველების), ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა; საწამლავით, სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორებით, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით, თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი იარაღების დაგუშაგება;
  • ღამით განათებული ფარებისა და პროჟექტორების მეშვეობით, დევნა სატრანსპორტო საშუალებებით, წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა ძრავაგამოურთველი მოტორიანი ნავებიდან და კატერებიდან (მოპოვება დევნით), ასევე ნადირობა ღამის ცეცხლის დანთებით;
  • მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა (გარდა სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისა).

ნადირობისას დაშვებულია:

  • მონადირე ძაღლების გამოყენება;
  • მონადირე ძაღლების წვრთნა (დაგეშვა) მთელი წლის განმავლობაში ნადირობისათვის დაშვებულ ტერიტორიებზე. (პირი, რომელიც ნადირობისათვის აკრძალულ ვადებში, ახორციელებს მონადირე ძაღლის წვრთნას (დაგეშვას), ვალდებულია სანადირო იარაღში იქონიოს მხოლოდ დაუმუხტავი ვაზნები).
  • სანადიროდ გაწვრთნილი მტაცებელი ფრინველების გამოყენება, ამ ფრინველის ფლობის კანონიერების დამადსტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში.

ნადირობა დაშვებულია შემდეგი სანადირო იარაღების გამოყენებით:
ა) სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (თოფი);
ბ) სანადირო ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (კარაბინი ან შაშხანა);
გ) სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი (ხრახნილლულიანი და გლუვლულიანი თოფი);
დ) სანადირო ცივი და ცივი სასროლი იარაღი;
ე) სანადირო პნევმატური იარაღი.

ნადირობის წესების დარღვევად ითვლება:
ნადირობა შესაბამის დოკუმენტების გარეშე, აგრეთვე, აკრძალულ ვადებში, აკრძალულ ადგილებში, აკრძალული მეთოდებით, მოწყობილობებით და იარაღით.
ნადირობის წესების დარღვევაზე გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები;
ამასთან, გარეული ფრინველის უკანონოდ მოპოვების შემთხვევაში, საჯარიმო თანხას ემატება გარემოსათვის მიყენებული ზიანის თანხაც.
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები გათვალისწინებულია ასკ 86-ე და 893-ე მუხლებით;
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები გათვალისწინებული
სსკ 301-ე მუხლით.

ნადირობის ლიცენზიით მოსაპოვებელი გადამფრენი ფრინველების კატალოგი, ვადები და რაოდენობა

 

კომენტარის დატოვება