იარაღის გაფორმებისთვის საგამოცდო კითხვები და პასუხები

იარაღზე გამოცდასაგამოცდო ბილეთების მარტივად სწავლა იარაღის დარეგისტრირების მსურველი რეგისტრაციის პროცედურის გავლას მხოლოდ გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში შეძლებს

საგამოცდო ტესტი 15 კითხვისგან შედგება და გამოცდა ჩაბარებულად 13 სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში ჩაითვლება.თეორიული გამოცდის ჩასაბარებლად იარაღის შეძენის მსურველს 20 წუთი ეძლევა.

საიტზე ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ბილეთების სწავლაში, შემდეგ კი ჩვენივე საიტზე გადაამოწმოთ ტესტირების ფუნქციით თქვენი ცოდნა

0%

ეს გახლავთ საგამოცდო ბილეთების სწავლის გვერდი. დააჭირეთ ტესტის დაწყებას რომ გამოჩნდეს კითხვები. მოცემულია 15 კითხვა. დააჭირეთ იმ ვარიანტს რომელსაც თვლით სწორად რომ ნახოთ სწორი და არასწორი პასუხები

1 / 15

ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი

2 / 15

სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

3 / 15

დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დაუშლელ მდგომარეობაში ტარება

4 / 15

უსაფრთხოა თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

5 / 15

როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლა

6 / 15

დაშვებულია თუ არა ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში

7 / 15

აქვს თუ არა უფლება სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

8 / 15

ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფის), საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას

9 / 15

დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში გადაცემა

10 / 15

უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დამუხტულ მდგომარეობაში დატოვება დანიშნულებით გამოყენების შემდგომ

11 / 15

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და შესაბამისი საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს

12 / 15

ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

13 / 15

ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული

14 / 15

რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღიდან

15 / 15

რა შემთხვევაშია დასაშვები თქვენს საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ის გარეშე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება

Your score is


თუ ისწავლეთ და თვლით რომ უკვე მზად ხართ ტესტირებაზე გასასვლელად, მაშინ დააჭირეთ აქ და დაიწყე ტესტირება

კომენტარის დატოვება