ბატისნაირნი – ფრინველთა ხმები


რუხი ბატი – Anser anser
ბატი მეკალოე – Anser fabalis თეთრშუბლა ბატი – Anser albifrons წრიპინა ბატი – Anser erythropus

ამლაყი იხვი – Tadorna tadorna
გარეული იხვი – Anas platyrhynchos რუხი იხვი – Anas strepera ჭიკვარა – Anas crecca

ეს კატეგორია განახლების პროცესშია. ეტაპობრივად დაემატება სხვა ხმები…

უკან დაბრუნება, ფრინველთა ხმების კატეგორიაში


ყურადღება! – ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ჩვენი საიტის ერთგული მკითხველები სწორი ნადირობის მოყვარულები არიან და არ მიმართავენ აკრძალულ ხერხებს, მაგრამ თუ ვინმე შემთხვევით შემოვიდა ამ გვერდზე და ელექტრო “მანოკისთვის” ეძებს ხმებს, იმათ გასაგონად მინდა ვთქვა, ტყუილად კარგავთ დროს. არცერთი აქ გამოყენებული ხმა არ გამოგადგებათ!!!


ბატისნაირნი, ფირფიტნისკარტიანები (Anseriformes), მცურავი ფრინველების რიგი. შედის ორი ოჯახი: პალამედეები და იხვისებრნი.