23 სექტემბერს ფოთის ცენტრალ პარკში გაიმართება ბაზიერობისა და კონსერვაციის დღე

23 სექტემბერს ფოთის ცენტრალ პარკში გაიმართება ბაზიერობისა და კონსერვაციის დღე, რომელიც ორგანიზებული იქნება „ფაუნა და ფლორა ინტერნეშენელის’’ მიერ, „საქართველოს ბაზიერთა კლუბთან’’ და „საქართველოს ბაზიერთა კავშირთან’’ თანამშრომლობით.
მოხდება უფასო ტრანპორტირების უზრუნველყოფა სხვადასხვა ადგილებიდან, გთხოვთ წინსწარ მოგვმართოთ სურვილის შემთხვევაში და დაგაკვაშირებთ შესაბამისი რეგიონის ბაზიერ-კოორდინატორთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ღონისძიება დაიწყება 12 სთ-ზე.
დღის პროგრამის შედგება სხვადასხვა აქტივობებისგან:
– პრეზენტაციები და სამუშაო ჯგუფები
– თურქი ბაზიერების და კონსერვაციონისტების დასწრება და სიტყვით გამოსვლა, გამოცდილების გაიზარება.
– შეზღუდული რაოდენობის ტურები კოლხეთის ეროვნულ პარკში გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებისთვის
– ფოტო კონკურსი და მრავალი სხვა აქტივობა.
ფოტო კონკურსის წესები:
ერთი პიროვნებისგან თითოეულ კატეგორიაში, მხოლოდ ერთი ფოტო მიიღება. მონაწილეებს აქვთ უფლება ფოტო კონკურსის ორივე კატეგორიაში ერთდროულად მიიღონ მონაწილეობა. კონკურსში მონაწილეობის მიღება უფასოა.
– მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ მსურველს
– ფოტოს გამოგზავნა შესაძლებელია ორ კატეგორიაში:
1) “მე და ჩემი მტაცებელი ფრინველი” – აუცილებელი მოთხოვნაა ფოტოზე აღბეჭდილი იყოს ბაზიერი, მტაცებელ ფრინველთან ერთად
2) “ბაზიერობა ჩვენი ტრადიციაა” – აუცილებელი მოთხოვნაა ფოტოზე აღბეჭდილი იყოს ბაზიერი ეროვნულ სამოსში, მტაცებელ ფრინველთან ერთად.
– ფოტოების გამოგზავნა შეიძლება 2017 წლის 4 სექტემბრიდან – 2017 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით.
ელექტრონული სახით დაგვიანებით წარმოდგენილი ნამუშევრები არ განიხილება. 17 სექტემბრის ჩათვლით, ვინც ვერ მოახერხებს გამოგზავნას, შეეძლებათ ფოტოები ღონისძიების დღეს მოგვაწოდონ ამობეჭდილი სახით. (მხოლოდ ამ ფორმით მოხდება დაგვიანებული ფოტოსურათების მიღება)
– ფოტოები დაიბეჭდება და წარმოდგენილი იქნება ღონისძიებაზე.
გამარჯვებულების ვინაობა ცნობილი გახდება 23 სექტემბერს, ფოთის ცენტრალ პარკში გასამართ ღონისძიებაზე: “ბაზიერობისა და კონსერვაციის დღე.”
ყველა ფოტო უნდა გამოიგზავნოს მისამართზე mikheil.potskhishvili@fauna-flora.org
ელექტრონული წერილი ფოტოების გარდა ასევე უნდა შეიცავდეს ავტორის სახელსა და გვარს და სასურველია საკონტაქტო ინფორმაციასაც.

Dear Sir/Madam,
On the behalf of Fauna & Flora International, I would like to inform you that on the 23rd of September in Poti central park will be held “Falconry and Conservation Day, which will be organised by Fauna & Flora International in collaboration with „Georgian Falconers’ Club’’ and “Georgian Falconry Union”.
Event will start at 12:00 p.m.
Program of day includes various activities:
– Presentations and workshops
– Limited number of birdwatching boat tours in Kolkheti national park
– Photo competition and many other activities
– Turkish falconers and conservationists will attend the event and share their experience
In case of any questions or suggestions, please don’t hesitate to contact me. mikheil.potskhishvili@fauna-flora.org or +995555868688

წყარო: Georgian Falconers’ Club